EWCH I'N CYTIAU

EICH DARN O BARADWYS EICH HUN

Mae ein oedolion sydd wedi ennill nifer o wobrau, dim ond encilio wedi cael sylw ar deledu'r BBC ac wedi'i gynnwys yn 'The Guardian' Top 10 Safle Glampio Newydd Gorau, 'The Sunday Telegraph' Top 10 Wild New Stays in Britain, 'The Times' 25 Best Glamping Stays in the UK, 'The Telegraph' Top 30 Places to Stay, a 'Country Lifestyle & Leisure Magazine' Top Places to Stay in North Wales.

Wedi'i leoli ar Ben Llŷn gogoneddus ger ffin Parc Cenedlaethol Eryri yng Ngogledd Cymru gyda phentref eidalaidd enwog Portmeirion ar garreg y drws, mae Brook Cottage Shepherd Huts yn cynnig encil gwledig tawel mewn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol gyda golygfeydd pellgyrhaeddol di-dor i fynyddoedd Yr Eifl.

Yn swatio o fewn dôl blodau gwyllt sy'n edrych dros lyn preifat, mae pob un o'n pum cwt traddodiadol wedi'u gwneud â llaw yn cynnig holl foethusrwydd profiad 5 seren, ac ar yr un pryd yn caniatáu i chi ddiffodd, ymlacio a chysylltu â natur.

ENCIL MOETHUS TRADDODIADOL GYDA'R HOLL FANTEISION MODERN!

Mae ein cytiau'n dod yn gyflawn gydag ystafell gawod en-suite, gwely dwbl, cegin, byrddau a chadeiriau wedi'u gosod yn llawn (y tu mewn a'r tu allan) ar gyfer cinio tawel, agos a stôf llosgi coed i wneud y nosweithiau oer hynny'n glyd ychwanegol.

Perffaith ar gyfer cyplau sy'n chwilio am y "getaway" preifat arbennig iawn hwnnw... a gallwch hyd yn oed ddod â'ch ffrind pedair coes hefyd*!

Mae Brook Cottage Shepherd Huts yn oedolion yn unig yn unig, felly sori, dim plant... Wedi'r cyfan, mae hyd yn oed rhieni angen seibiant i dreulio amser o ansawdd di-dor gyda'i gilydd i ailgysylltu. Felly beth am fwynhau dihangfa ramantus a dwi'ngneud mewn atgofion cynnes hapus dros botel o rywbeth iasol!

TALEBAU RHODD UNIGRYW AR GAEL NAWR – CLICIWCH YMA

(* rydym yn croesawu cŵn bach sy'n ymddwyn yn dda mewn dau o'n cytiau, JOAN &ANGHARAD, ond cysylltwch â ni cyn archebu – diolch yn fawr)

Ymlaciwch & dadflino

 

... a gadael i'r byd basio heibio

Byddem wrth ein boddau'n clywed gennych!

Dim ond gollwng llinell i ni a byddwn yn dychwelyd atoch asap - diolch yn fawr

8 + 1 =

Cytiau Bugail Brook Cottage, Yr Erw, Y Ffor, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6RR

Ffôn: 01758 701551 E-bost: info@luxuryglampingwales.co.uk