GWARANT TYWYDD GWAEL

Mae diwrnodau glawog yn rhad ac am ddim gyda'n gwarant arian yn ôl

Boed law neu hindda, rydym yn gwarantu y byddwch yn cael yr amser gorau.

Mae Brook Cottage Shepherd Huts yn falch o fod yn bartner gyda Tywydd Synhwyrol, gan ddarparu gwarant tywydd unigryw sy'n rhoi arian yn ôl i chi os ydych chi'n profi tywydd gwael yn ystod eich arhosiad.

Gan ddefnyddio llawer o wyddoniaeth a chwistrelliad o hud, Synhwyrol gwyliwch y tywydd gan ddefnyddio eu technoleg glyfar ac ad-dalu'n awtomatig os yw'n mynd i lawio'r diwrnod hwnnw, gan eich gadael yn rhydd i fwynhau eich gwyliau.

DIM CANSLO. DIM HAWLIADAU. DIM DRAFFERTH.

O DDIFRIF? SUT MAE HYN YN GWEITHIO?

I ddarganfod mwy cliciwch yma

Rydym yn ei gwneud yn syml ac yn hawdd

1. Archebwch eich egwyl
Unwaith y byddwch wedi archebu eich arhosiad ac wedi talu'n llawn byddwch yn cael e-bost cadarnhau. 

2. Ychwanegwch y Gwarant Tywydd
Yn eich e-bost cadarnhad bydd dolen, cliciwch ar hynny, a fydd yn mynd â chi drwodd i ychwanegu eich gwarant tywydd. Cwblhewch eich manylion a'ch voila, rydych wedi'ch cynnwys!

3. Sut ydw i'n gwneud hawliad?
Yr ateb syml yw, nid ydych chi! Mae Tywydd Synhwyrol yn defnyddio eu technoleg glyfar i fonitro'r rhagolygon a bydd yn cysylltu â chi yn awtomatig trwy neges destun / e-bost os oes rhagolygon glaw ar gyfer y diwrnod hwnnw. Nid oes rhaid i chi wneud rhywbeth, heblaw mwynhau eich gwyliau.

4. Sut ydw i'n cael arian yn ôl?
Bydd eich taliad yn cael ei anfon yn awtomatig drwy PayPal, sy'n ei gadw'n ddiogel ac yn golygu nad oes angen i chi rannu eich manylion banc ag unrhyw un. Dim PayPal cyfrif? Dim problem. Dilynwch y ddolen yn yr e-bost ad-daliad a gallwch gael eich sefydlu'n gyflym ac yn hawdd ... Ac mae'n hollol rhad ac am ddim.

5. Eisteddwch yn ôl ac ymlacio, rydyn ni wedi eich gorchuddio chi
Mae Gwarant Tywydd yn cwmpasu pob diwrnod o'ch taith, felly gallwch gael ad-daliad am un diwrnod glawog neu fwy a dal i fwynhau'ch gwyliau. Os yw'n bwrw glaw bob dydd yn ystod eich taith archebu, cewch eich ad-dalu am y daith gyfan, sy'n golygu eich bod yn cael gwyliau AM DDIM! *

6. Faint fydd y warant tywydd yn ei gostio?
Mae hyn yn seiliedig ar fanylion eich taith, ond fel canllaw mae'n tua 8-10% o gyfanswm y costau.

Mae Sensible Weather yn gwmni technoleg arloesol o'r Unol Daleithiau sy'n caru'r tywydd gymaint ag yr ydym yn ei wneud yma yn y DU!

Os ydych chi'n dal i hoffi cael gwybod mwy am Dywydd Synhwyrol, cliciwch YMA

(* ffioedd gwarant minws)

CAU

 

Mae ein Gwarant Tywydd yn rhoi hyder llwyr i chi archebu eich arhosiad nawr
Yn ddiogel wrth wybod, cewch amser gwych beth bynnag fo'r tywydd.

 

Byddem wrth ein boddau'n clywed gennych!

Dim ond gollwng llinell i ni a byddwn yn dychwelyd atoch asap - diolch yn fawr

8 + 7 =

Cytiau Bugail Brook Cottage, Yr Erw, Y Ffor, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6RR

Ffôn: 01758 701551 E-bost: info@luxuryglampingwales.co.uk